ČSUZ Bratislava
2019
26.11
PRE VLASŤ
ŠTEFÁNIK / PREISSIG
zobraziť informácie
 
2019
16.11
Český dom
v Bratislave
zobraziť informácie
 
2019
08.11
Československá
Mona Lisa
výstava obrazu Jana Zrzaného
zobraziť informácie
 
2019
14.09
T. G. Masaryk
82 rokov od úmrtia
zobraziť informácie
 

Projekty

Napriek svojej pomerne krátkej existencii sa ČSÚZ Bratislava hneď od prvej chvíle aktívne zhostil svojej úlohy podporovať krajanov žijúcich v zahraničí a rozbehol hneď niekoľko projektov. Prvým bol nákup kníh pre žiakov školy Komenského vo Viedni realizovaný v spolupráci s pražským ČSÚZ. Vo fáze prípravy sú ďalšie projekty, ktoré sa v najbližšom období dočkajú realizácie.

 
 

Realizované projekty

 
December

Obnova rodného domu Jura Hronca v Gočove
V úsilí o zachovanie kultúrneho dedičstva a na podporu šírenia posolstva a dobrého mena jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, profesora Jura Hronca z Gočova, venoval Československý ústav zahraniční Bratislava 17. decembra 2013, finančný príspevok na obnovu rodného domu tohto významného slovenského matematika, pedagóga a verejného činiteľa.

Zobraziť celý projekt

 
September

ČSÚZ Bratislava podporil vydanie kalendára slovenských mien a výtvarných prejavov slovenských detí ž
ČSÚZ Bratislava finančnou sumou prispel Slovenskému školskému spolku SOVA so sídlom vo Viedni na vydanie kalendára slovenských mien a výtvarných prejavov slovenských detí žijúcich v Rakúsku.

Zobraziť celý projekt

 
August

ČSÚZ Bratislava podporil Školský spolok Komenský vo Viedni
ČSÚZ Bratislava podporil Školský spolok Komenský vo Viedni formou nákupu kníh a učebníc potrebných na výučbu slovenského jazyka.

Zobraziť celý projekt