Ocenenia
09.12.2013
Ing. Rozbora vyjadruje v liste pripravenosť na spoluprácu s ČSÚZ Bratislava

Predseda Medzinárodného klubu SR, Ing. Dušan Rozbora vyjadril vo svojom blahoprajnom liste potešenie, že ČSÚZ Bratislava vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky „keďže aktivity ČSÚZ sú mi známe už z minulosti, najmä z pôsobenia v diplomatickej službe, či už na poste štátneho tajomníka MZV alebo niekoľkonásobného veľvyslanca“. Ing. Rozbora zároveň vyjadruje v liste pripravenosť na spoluprácu s ČSÚZ Bratislava.

 
13.11.2013
Honorárny konzul Monackého kniežatstva

Honorárny konzul Monackého kniežatstva Ing. Miroslav Výboh vyjadruje v blahoprajnom liste „potešenie z otvorenia organizačnej zložky organizácie Československý ústav zahraniční Bratislava v Slovenskej republike. Verím, že Vašou prácou budete úspešne pokračovať v napĺňaní ušľachtilých cieľov a dlhoročnej tradície Vašej mimovládnej organizácie aj na území Slovenskej republiky. Teším sa na prípadnú budúcu spoluprácu Honorárneho konzulátu Monackého kniežatstva v Slovenskej republike a Vašej organizácie. Želám Vám veľa úspechov.“

 
30.10.2013
Veľvyslanec SR v Belehrade p. Ján Varšo ubezpečuje

Veľvyslanec SR v Belehrade p. Ján Varšo v blahoprajnom liste adresovanom ČSÚZ Bratislava ubezpečuje, že „Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade sa usiluje spolupracovať so všetkými inštitúciami, ktorých cieľom je napomáhať pri podpore slovenskej komunity v Srbskej republike. Som presvedčený, že priority i poslanie ČSÚZ plne zapadajú svojimi „masarykovskými“ tradíciami do naplňovania zahranično-politických zámerov vo vzťahu k slovenskej krajanskej komunite v Srbsku. Verím, že obojstranná spolupráca bude prospešná pre našich krajanov v Srbsku.“

 
23.10.2013
Blahoprajný list od Jaroslav Auxta

ČSÚZ Bratislava obdržal blahoprajný list od Jaroslav Auxta, veľvyslanca SR vo Švédsku. Pán Auxt vyjadruje presvedčenie, že „ medzi krajanskými organizáciami vo Švédsku činnosť ústavu a jeho aktivity vyvolajú pozitívnu odozvu a budú prínosom pre posilnenie vzťahu našich krajanov k Slovensku a jeho najlepším tradíciám. Za Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Štokholme chcem vyjadriť pripravenosť k prospešnej spolupráci s Vašou organizáciou.“

 
21.10.2013
Veľvyslanec SR v Ankare pán Milan Zachar

Veľvyslanec SR v Ankare pán Milan Zachar v  blahoprajnom liste vyjadril presvedčenie, že ČSÚZ Bratislava prispeje k udržaniu národného povedomia a k prospechu Slovenskej republiky.

 
16.10.2013
Veľvyslanec SR v Argentíne oceňuje a váži si záujem ČSÚZ o krajanov v Argentíne

Veľvyslanec SR v Argentíne Pavel Šípka v blahoprajnom liste oceňuje a váži si záujem ČSÚZ o krajanov v Argentíne, keďže v tejto latinskoamerickej krajine našlo v minulosti domov množstvo Slovákov a ich rodiny sa ešte stále hlásia ku svojím slovenským predkom. Pán Šípka verí, že „budúca spolupráca s Vašou inštitúciou bude prínosom pre všetky zúčastnené strany, ale najmä pre našich krajanov v Latinskej Amerike. Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires je pripravený napomáhať presadzovaniu Vašich kultúrnych, jazykových, vzdelávacích alebo iných projektov v teritóriu.“

 
04.10.2013
Návšteva delegácie z Senátu Parlamentu Českej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky

ČSÚZ Bratislava privítal vo svojich priestoroch česko-slovenskú delegáciu zloženú z predstaviteľov ústavnoprávnych výborov Senátu Parlamentu Českej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky. Návštevy sa zúčastnil aj senátor JUDr. Miroslav Antl, predseda Ústavnoprávneho výboru Senátu Parlamentu ČR, ktorý vyjadril podporu ČSÚZ Bratislava a jeho aktivitám. „Za Ústavně právní výbor Senátu Parlamentu České republiky slibuji, že jsme připraveni pomoci ve Vaši nepochybně záslužné a přínosné činnosti,“ napísal do Pamätnej knihy ČSÚZ Bratislava.

 
24.09.2013
Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, v blahoprajnom liste adresovanom ČSÚZ Bratislava verí, že „ podobne ako je tomu v prípade Vašej materskej organizácie, Vaším hlavným poslaním bude šírenie národnej a kultúrnej spolupráce krajanov žijúcich v zahraničí a prehlbovanie kontaktov s existujúcimi krajanskými združeniami a spolkami. Rozvoj kultúrnych stykov, šírenie národného povedomia a zachovávanie tradícií pre ďalšie generácie je v súčasnom globalizovanom svete veľmi potrebná a užitočná misia. Pri napĺňaní takto definovaných cieľov vám želám veľa úspechov.“

 
19.09.2013
Dušan Matulay v ďakovnom liste praje ČSÚZ Bratislava veľa úspechov

veľvyslanec SR v Dubline pán Dušan Matulay v ďakovnom liste praje ČSÚZ Bratislava veľa úspechov pri organizácii svojej činnosti.

 
01.07.2013
Mons. Bernard Bober v blahoprajnom liste vyjadruje potešenie

Mons. Bernard Bober v blahoprajnom liste vyjadruje potešenie, „že bratské vzťahy medzi českým a slovenským národom nadobúdajú konkrétne kontúry v činnosti vašej inštitúcie. Najnovším medzníkom pre podporu vzájomnej spolupráce sa stalo zriadenie pobočky ČSÚZ na Slovensku... Spoločné korene, sú dôvodom naviac, aby sa pokračovalo vo vzájomnom dialógu i v konkrétnych spoločných projektoch. Preto mi dovoľte popriať všetkým členom, priateľom a sympatizantom ČSÚZ v Prahe i v Bratislave, veľa síl, energie, nadšenia i Božieho požehnania pre zdarnú misiu v prospech našich krajanov vo svete. Pri napomáhaní všestranného rozvoja ich životov, neopomeňte, prosím, duchové potreby ich sŕdc.“.

 
12.06.2013
Slávnostného otvorenia kancelárie ČSÚZ Bratislava

Slávnostného otvorenia kancelárie ČSÚZ Bratislava sa zúčastnila prvá dáma ČR pani Ivana Zemanová. Do Pamätnej knihy ČSÚZ Bratislava napísala prvý zápis: „Je mi velkou ctí, že mohu jako první návštěvník popřát Vaší práci mnoho úspěchů.“