ČSUZ Bratislava
2023
02.01
30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky
zobraziť informácie
 
2023
01.01
Želanie do nového roku 2023
zobraziť informácie
 
2022
19.12
Štastné a veselé vianoce
zobraziť informácie
 
2022
13.12
Pracovné, ale aj sviatočné chvíle
zobraziť informácie
 

Novinka

05.07.2022

OSLAVA pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí

OSLAVA pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Slovensko si každoročne 5. júla pripomína Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý bol vyhlásený v roku 1993. Súčasťou pripomienky bolo položenie kvetov pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke.

TASR, poslanec Národnej rady SR  Milan Vetrák :"Nechceme vytvárať dva oddelené svety, jeden v podobe materskej krajiny a druhý v podobe slovenského zahraničia. Chceme, aby to bol jeden svet. Slovenské zahraničie musí byť integrálnou súčasťou Slovenska.,"  

Významné aktivity vlády SR:

  •   Podarilo sa vypracovať koncepciu štátnej politiky  starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí,
  •   Posilnilo sa  postavenie a právomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorému sa vrátila od júla koordinačná právomoc vo vzťahu k ministerstvám a štátnym orgánom,
  •   vytvorený bol post poradkyne premiéra pre slovenské zahraničie,
  •   zvýšili sa dotácie pre slovenské zahraničie,
  •   znížili sa  poplatky za udelenie štátneho občianstva, prípadne vo výnimočných prípadoch odpustenie poplatku,
  •   prinavrátila sa možnosť dvojitého štátneho občianstva,
  •   jednou z priorít je tiež vzdelávanie v krajinách západnej Európy a zámoria, kde Slováci nemajú postavenie národnostnej menšiny,
  •   v súčasnosti sa pracuje na vytvorení Múzea slovenského vysťahovalectva, projekt je rozplánovaný do roku 2029. Súčasťou jeho areálu má byť aj Pamätník slovenského vysťahovalectva,

jedna z ďalších priorít sa týka aj voľby zo zahraničia, aby sa dalo poštou voliť v prezidentských voľbách i voľbách do Európskeho parlamentu.

Pamätný Deň Slovákov žijúcich v zahraničí si s úctou pripomína aj Československý ústav zahraniční v Bratislave.