ČSUZ Bratislava
2022
05.07
OSLAVA pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí
zobraziť informácie
 
2021
28.12
 
2021
12.11
16. November 1989 - boj za demokraciu a slobodu
zobraziť informácie
 
2021
07.11
Alexander Dubček - 100 výročie narodenia
Alexander Dubček je asi najznámejšou slovenskou historickou osobnosťou v Európe i vo svete.
zobraziť informácie
 

Novinka

13.12.2019

KREATÍVNE HRAČKY PRE SLOVENSKÉ DETI ŽIJÚCE V ZAHRANIČÍ

 

KREATÍVNE HRAČKY PRE SLOVENSKÉ DETI ŽIJÚCE V ZAHRANIČÍ

 

ČSÚZ Bratislava podporilo slovenské deti žijúce v zahraničí výnimočnou didaktickou hračkou MATADOR KiGa 6 a MATADOR KiGa Klassik. Kompletné sady si osobne prevzali zástupcovia Slovenských krajanských spolkov z Rakúska p.Mandík, z Írska p.Pacherová, z Francúzka p.Petrisková, z Veľkej Británie p.Smalley a zo Srbska p.Surový. Zástupcovia krajanských spolkov prejavili vďačnosť za dary, ktoré získali od ČSÚZ Bratislava pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Didaktické pomôcky Matador KiGa Klassic a Matador KiGa 6 sú akreditovanou učebnou pomôckou MŠVVaŠ SR, ktorá slúži predovšetkým na učenie hrou, pričom rozvíja fantáziu, technické, priestorové a logické myslenie, pozornosť, komunikáciu a vnímanie súvislostí a v neposlednej miere slúži na porozumenie, pochopenie a zvýšenie záujmu o život. Učenie hrou so stavebnicou deťom sprostredkúva nielen nové kognitívne poznatky a vedomosti, ale umožňuje vlastné objektívne bádanie a hľadanie niečoho nového, a tak rozvíja schopnosť chcieť sa učiť. Predovšetkým v dnešnom svete počítačov, mobilných telefónov a iných technických výdobytkov je dôležité priblížiť žiakom techniku hravým spôsobom, ktoré sú v období predškolského a mladšieho školského veku rovnako dôležité pre zdravý vývin žiaka. Aby bolo učenie pre žiakov v materskej a základnej škole čo najzaujímavejšie a najjednoduchšie, je nutné zaraďovať do výchovno-vzdelávacieho procesu také metódy, spôsoby a pomôcky, ktoré žiakov zaujmú a motivujú k čo najlepšiemu výkonu. Práve takou didaktickou pomôckou je vo forme stavebnice Matador KiGa Klassik a Matador KiGa 6, ktorá môže maximálne napomôcť vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej a základnej škole, ale aj počas voľnočasových aktivít v školskom klube detí s podporou rozvoja materinského slovenského jazyka.

 

Vážené vedenie ČSÚZ Bratislava,

ospravedlňujeme sa, že s opozdením potvrdzujeme prevzatie  kompletov skladačiek, ktoré sme odovzdali slovenským deťom predškolskej ustanovizne  Lienka v Kysáči  a slovenským deťom v Novom Sade,ktoré sú sústredenné v základnej škole Jožef Atila.Prosíme Vás, oboznámte o tejto našej správe aj pani predsedkyňu ČSÚZ Henrietku Crkoňovú.Fotky predmetov ktoré urobili deti z drevených predmetov zašleme  e mailom.Deti mali veľkú radosť  v tej  práci a povdační sme i učiteľom a rodičom, ktorí pomáhali a poradili deťom ak  pri  montáži nejakeho predmetu  sa im to nedarilo.Vďaka Vám .Zároveň  s pozdravom želáme Vám pekné Veľkonočné sviatky aj takých podmienkách v akych  sme.

Rastislav Surový,čestný  predseda Matice Slovenskej v Srbsku.

hracka1Hracka 2

Dagmara Smalley (GB), Mária Pacherová(IR), Anna Surová Čulíková(SR), Janka Petrisková, (F) 

 ... dámy pri podpisoch preberacích protokolov.