ČSUZ Bratislava
2020
04.05
Generál Milan Rastislav
Štefánik
-101. výročie úmrtia slovenského velikána
zobraziť informácie
 
2020
29.02
Reprezentačný a maturitný
ples
viedenských čechov a slovákov
zobraziť informácie
 
2020
12.02
SLÁVNOSTNÉ PODUJATIE
ČSÚZ V PRAHE
Vitanie roka 2020 s časou vína
zobraziť informácie
 
2020
07.02
2% pre krajanov
Záleží nám na našich krajanoch žijúcich v zahraničí, spoločne ich podporme aj 2% z daní
zobraziť informácie
 

Novinka

07.02.2020

2% z dani

Vážené dámy,

Vážení páni,

dovoľte, aby som Vás  oslovila ako predsedkyňa Československého ústavu zahraničního Bratislava s prosbou o podporu aktivít pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Náš ústav úzko spolupracuje s ČSÚZ Praha, ktorého činnosť vykazuje viac ako 90 ročnú históriu.

Našim zámerom je udržiavať a zachovať slovenský jazyk a kultúrne dedičstvo  u generácií Slovákov žijúcich vo všetkých kútoch sveta.

Cieľom ČSÚZ  Bratislava je spájanie všetkých Slovákov vo svete s rodnými koreňmi a  históriou predkov, udržiavanie slovenského jazyka a ľudovej slovesnosti, vzdelávanie slovenských  detí a ich rodičov, zdieľanie súčasných reálií nášho štátu v EÚ priestore  a   podporovanie návratu „mozgov“ zo sveta do našej vlasti!

Aj my chceme s Vašou podporou významne prispieť k poskytovaniu kultúrnych, vzdelávacích  a spoločenských  aktivít pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí.

Podporte, prosím, naše úsilie  a prispejte 2% z Vašich daní na aktivity spájania Sloveniek a Slovákov na celom svete so svojou domovinou a s spoločensko-kultúrnymi hodnotami slovenského národa. 

 

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí podporia  aktivity ČSÚZ Bratislava.

S úctou               

  Henrieta Crkoňová

 prezidentka ČSUZ BA

V Bratislave, 02.02.2020

Príloha: 

Č.1) Informácie o postupe pri darovaní 2%

Č.2) Formuláre

POSTUP A TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

Pomáhajme  spolu Slovákom žijúcim v zahraničí!

 

Údaje o nás:

  •        IČO: 42270979
  •        Obchodné meno: ČESKOSLOVENSKÝ ÚSTAV ZAHRANIČNÍ BRATISLAVA, o.z.
  •        Právna forma: Nezisková organizácia
  •        Sídlo: Trnavská cesta 39/A, 832 29  Bratislava 3
  •        Číslo účtu: SK21 0200 0000 0041 1482 4153
  •        Kontakt:  e-mail: info@csuz.skwww.csuz.sk, +421 911 550 819

 

Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu.

A formulár na elekronické vyplnenie, v závislosti od toho kto poukazuje nájdete tu

 

Postup:

Aj Vy môžete podporiť naše aktivity z daní, ak ste:

A)   Zamestnanec

 

1. Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

B)   Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska. 

C)   Právnická osoba

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

 

ČASOVÉ LEHOTY NA POUKÁZANIE 2%

31. marec 2020

Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31. marec 2020

Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0 % z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2 %” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

30. apríl 2020

Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

 

Viac o 2 % z dane si môžete prečítať na www.rozhodni.sk.

 

Bližšie informácie získate na  e-maily: info@csuz.sk alebo na čísle +421 903 316093.

 

Dokumenty na stiahnutie:

1)    vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

https://www.danovecentrum.sk/media/File/1901/File177570.pdf?attachment-filename=Potvrdenie+o+zaplateni+dane+z+prijmov+zo+zavislej+cinnosti_01-2019.pdf

 

2)    tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

https://www.danovecentrum.sk/media/File/1901/File178019.pdf?attachment-filename=Vyhlasenie+o+poukazani+podielu+zaplatenej+dane+z+prijmov+fyzickej+osoby.pdf