ČSUZ Bratislava
2022
05.07
OSLAVA pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí
zobraziť informácie
 
2021
28.12
 
2021
12.11
16. November 1989 - boj za demokraciu a slobodu
zobraziť informácie
 
2021
07.11
Alexander Dubček - 100 výročie narodenia
Alexander Dubček je asi najznámejšou slovenskou historickou osobnosťou v Európe i vo svete.
zobraziť informácie
 

Novinka

26.11.2019

Kaštieľ Mojmírovce / Galéria

 

Milana Rastislava Štefánika (1880–1919) a Vojtěcha Preissiga (1873–1944) spájala vízia budúcej Európy slobodných národov.

 

Obaja boli vizionármi, obaja vyznávali svetoobčianstvo a obaja boli pevne ukotvení vo svojej vlasti. Súčasne ich spájal po-byt v Spojených štátoch amerických a zápas o budúcno Európy v čase prvej svetovej vojny. Preissigove ikonické vojnové náborové plagáty pre česko-slovenské légie pri-viedli na európske bojiská amerických Slovákov a Čechov. Štefánik svojou autoritou stelesňoval jednotu ducha v zbrani. Štefánik a Preissig boli pri nerealizovaných ná-vrhoch budúcej štátnej symboliky slobodných zemí. Obidvaja obetovali PRE VLASŤ svoj život. Súčasťou komornej výstavy je POSMRTNÁ MASKA M. R. ŠTEFÁNIKA, ktorá je slovenskej verejnosti predstavená v roku stého výročia generálovho úmrtia a trid-siateho výročia odkazu novembra 1989 v Československu. Výstava sa sústreďuje na vizuálny výtvarný odkaz odboja a výtvarné angažmán oboch protagonistov

 

Československý ústav zahraniční Bratislavav spolupráci s hotelovým a kongresovým centrom Kaštieľ Mojmírovce, bol pri zahájení nevšednej výstavy a spoločenského podujatia, dňa 26. decembra 2019. Pri príležitosti 101. výročia vzniku Československa a 30. výročia novembra 1989 spoločne predstavili odkaz dvoch protagonistov zápasu o slobodu stredoeuropských národov – Milana Rastislava Štefánika a Vojtěcha Preissiga. Prepojenie slovenských a českých osudov priviedlo do klasicistického zámku  Mojmírovce (pri Nitre)  vyše stopäťdesiat priateľov roku 1918. Atmosféra výstavy nabytá štátotvorbou M. R Štefánika (1880-1919) a Vojtěcha Preissiga (1873-1944) spájajúca oboch víziou budúcej Európy slobodných národov. Obaja boli vizionári, obaja boli svetoobčania - a obaja boli pevne prepojení so svojou vlasťou, pre ktorú obetovali aj svoje životy. Štefánik tragicky v roku 1919, Preissig tragicky v druhom odboji. 

 

V druhej dekáde 20. storočia a v čase prvej svetovej vojny ich spájal pobyt v Spojených štátoch amerických a organizačná práca pre budúcu česko-slovenskú štátnosť. Preissigove bostonské ikonické vojnové náborové plagáty, burcujúce  Slovákov a Čechov do zbrane na európskych bojiskách v boji „za samostatnost“ a Štefánikovo diplomatické a spoločenské angažovanie stelesňovali jednotu ducha a cieľa – stredná Europa slobodných národov. Štefánik a Preissig stáli rovnako pri nerealizovaných návrhoch budúcej štátnej symboliky Československa. Obidvaja svojim národom obetovali to najcennejšie – svoje životy.

 

Predmetom výstavy bolo zdôraznenie výtvarného odkazu oboch protagonistov.

Vedľa Preissigových vojnových plagátoch a korešpondencie pre Česko-slovenské légie, ktoré dodnes nachádzame od Spojených štátoch amerických, cez Európu až po Japonsko, bola výstava mimo iné  doplnená aj o Štefánikove zisky z jeho ciest svetom – o faksimile Gauguinových drevorytov, ktoré do Európy doviezol z Tahiti. Dnes sú uložené v Národní galerii v Prahe. Súčásťou komornej výstavy, ktorú  Československému ústavu zahraničnímu Bratislava zapožičala Galerie DEMERCI, bola Posmrtná maska M. R. Štefánka, ktorá  bola slovenskej verejnosti predstavená v roku stého výročia generálovho  úmrtia, vďaka ústretovosti Vlastivědného muzea v Olomouci, kde je originál depozitovaný.

 

Štefánikov odkaz a jeho prijímanie európskou a slovenskou verejnosťou bol zmienený v prednáške Dušana Kováča, popredného slovenského historika. O poslaní a mieste Československého ústavu zahraničního Bratislava v panoramate krajanských aktivít v Slovenskej republike s dôrazom na európsku spoluprácu, hovorila jeho predsedkyňa, pani Henrieta Crkoňová. Významnou súčasťou podujatia boli následné priateľské česko-slovenské diskusie. Poďakovanie patrí podporovateľovi tohoto významného podujatia, členovi Československého  ústavu zahraničního Bratislava – riaditeľovi  Kaštieľa Mojmírovce pánovi Štefanovi Bugárovi. Výstava je prístupná bezplatne do konca predvianočného času, 19.12.2019. 

 

Henrireta Crkoňová / Ivo Barteček