ČSUZ Bratislava
2018
14.09
T. G. Masaryk
81 rokov od úmrtia
zobraziť informácie
 
2018
01.09
Významný dátum v dejinách SR
Deň Ústavy SR
1. september
zobraziť informácie
 
2018
21.07
M. R. ŠTEFÁNIK
138. VÝROČIE NARODENIA
zobraziť informácie
 
2018
05.07
Pamätný deň
Deň zahraničných Slovákov
zobraziť informácie
 

Novinka

08.05.2018

Deň víťazstva nad fašizmom

8. mája 2018 si Dňom víťazstva nad fašizmom pripomíname 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny - kapituláciu nacistického Nemecka, ktorá vstúpila do platnosti 8. mája 1945.

 

Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, dotkol sa  všetkých kontinentov s výnimkou Antarktídy. Za necelých šesť rokov trvania si vyžiadal desiatky miliónov obetí z radov vojakov a civilistov. Boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva.

 

Deň 8. máj sa po roku 1945 uzákonil ako štátny sviatok aj na Slovensku, i keď vojská protihitlerovskej koalície jeho územie oslobodili už skôr (Bratislavu 4. apríla, posledné obce Makov a Klokočov 3. mája).

 

Bezpodmienečná kapitulácia nemeckých vojsk do rúk západných spojencov bola pôvodne podpísaná 7. mája 1945 v Remeši. Počas aktu podpisu neboli prítomní oficiálni sovietski predstavitelia. Nemecké vojská navyše pokračovali v bojoch proti sovietskym jednotkám. ZSSR preto trval na opätovnom opakovaní aktu v Berlíne. Nemecké velenie podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu do rúk všetkých Spojencov, vrátane ZSSR krátko pred polnocou 8. mája 1945. Nadobudnúť mala platnosť od 23:01 stredoeurópskeho času. V tej dobe bol na území hlavného mesta ZSSR v Moskve už iný deň - 9. máj. Dňom víťazstva bol pomenovaný 9. máj 1945 najvyšším veliteľom Červenej armády Josifom Vissarionovičom Stalinom. Po nástupe komunizmu v strednej a východnej Európe sa oslavoval a bol stanovený štátnym sviatkom. Po páde socialistického bloku sa vo viacerých východoeurópskych krajinách, až na samotné Rusko, presunuli oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom na 8. mája. V niektorých štátoch sa tento deň označuje aj ako Deň víťazstva v Európe.

 

Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii 59/26 z 22. novembra 2004 vyhlásilo 8. a 9. máj za Dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, ktorí v čase 2. svetovej vojny zomreli. Tú v bývalom Zväze sovietskych socialistických republík (ZSSR) i v terajšej Ruskej federácii nazývajú Veľkou vlasteneckou vojnou a Deň víťazstva nad fašizmom i naďalej oslavujú 9. mája.