ČSUZ Bratislava
2021
17.05
16. NOVEMBER 1989
ZAČIATOK REVOLUČNÝCH ZMIEN V ČESKOSLOVENSKU
zobraziť informácie
 
2020
15.11
učiteľ národov - výročie úmrtia
Jan Amos Komenský
sa narodil 28. marca 1592.
zobraziť informácie
 
2020
29.10
PODPORUJE MATERINSKÝ JAZYK U
SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
projekt
zobraziť informácie
 
2020
28.10
Výročie vzniku
Česko – Slovenskej republiky
zobraziť informácie
 

Novinka

08.05.2018

Deň víťazstva nad fašizmom

8. mája 2018 si Dňom víťazstva nad fašizmom pripomíname 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny - kapituláciu nacistického Nemecka, ktorá vstúpila do platnosti 8. mája 1945.

 

Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, dotkol sa  všetkých kontinentov s výnimkou Antarktídy. Za necelých šesť rokov trvania si vyžiadal desiatky miliónov obetí z radov vojakov a civilistov. Boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva.

 

Deň 8. máj sa po roku 1945 uzákonil ako štátny sviatok aj na Slovensku, i keď vojská protihitlerovskej koalície jeho územie oslobodili už skôr (Bratislavu 4. apríla, posledné obce Makov a Klokočov 3. mája).

 

Bezpodmienečná kapitulácia nemeckých vojsk do rúk západných spojencov bola pôvodne podpísaná 7. mája 1945 v Remeši. Počas aktu podpisu neboli prítomní oficiálni sovietski predstavitelia. Nemecké vojská navyše pokračovali v bojoch proti sovietskym jednotkám. ZSSR preto trval na opätovnom opakovaní aktu v Berlíne. Nemecké velenie podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu do rúk všetkých Spojencov, vrátane ZSSR krátko pred polnocou 8. mája 1945. Nadobudnúť mala platnosť od 23:01 stredoeurópskeho času. V tej dobe bol na území hlavného mesta ZSSR v Moskve už iný deň - 9. máj. Dňom víťazstva bol pomenovaný 9. máj 1945 najvyšším veliteľom Červenej armády Josifom Vissarionovičom Stalinom. Po nástupe komunizmu v strednej a východnej Európe sa oslavoval a bol stanovený štátnym sviatkom. Po páde socialistického bloku sa vo viacerých východoeurópskych krajinách, až na samotné Rusko, presunuli oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom na 8. mája. V niektorých štátoch sa tento deň označuje aj ako Deň víťazstva v Európe.

 

Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii 59/26 z 22. novembra 2004 vyhlásilo 8. a 9. máj za Dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, ktorí v čase 2. svetovej vojny zomreli. Tú v bývalom Zväze sovietskych socialistických republík (ZSSR) i v terajšej Ruskej federácii nazývajú Veľkou vlasteneckou vojnou a Deň víťazstva nad fašizmom i naďalej oslavujú 9. mája.