ČSUZ Bratislava
2020
15.11
učiteľ národov - výročie úmrtia
Jan Amos Komenský
sa narodil 28. marca 1592.
zobraziť informácie
 
2020
29.10
PODPORUJE MATERINSKÝ JAZYK U
SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
projekt
zobraziť informácie
 
2020
28.10
Výročie vzniku
Česko – Slovenskej republiky
zobraziť informácie
 
2020
05.09
5. júl
Pamätný deň zahraničných Slovákov
zišli sme sa pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectv
zobraziť informácie
 

Novinka

14.09.2019

Uplynulo 82 rokov od úmrtia Tomáša Garrigua Masaryka

14. septembra uplynulo 82 rokov od úmrtia českého filozofa, sociológa, politika a prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý sa v roku 1928 zaslúžil aj o založenie Československého ústavu zahraničního. Masaryk bol ideológom čechoslovakizmu, považoval teda Čechov a Slovákov za jeden národ.

 

Narodil sa ako Tomáš Masaryk v Kopčanoch, pri dnešných hraniciach medzi Českom a Slovenskom. Jeho otec, Jozef Maszárik, bol Slovák z Kopčian, chudobný kočiš na statku Nathana Redlicha v Hodoníne. Jeho matka bola Terezie Kropáčková, panská kuchárka z Hustopečí. Po skončení ľudovej školy v Hodoníne a krátkom štúdiu na strednej škole v Hustopeči sa krátko vyúčal vo Viedni za zámočníka a za kováča v Čejči. Potom na popud bývalých učiteľov navštevoval klasické gymnázium v Brne a neskôr vo Viedni, kde aj roku 1872 zmaturoval.Potom študoval filozofiu na Viedenskej univerzite, ktorú absolvoval s doktorátom v roku 1876.  Od čias stredoškolských štúdií vo Viedni sa živil súkromným učiteľstvom a vychovávateľstvom. Po ukončení štúdia odišiel v roku 1876 s jedným svojím chovancom do Lipska, aby sa venoval ďalšiemu filozofickému štúdiu (1876 – 1877). V Lipsku sa zoznámil s americkou študentkou Charlotte (Charlie) Garrigueovou. V roku 1878 sa vzali v New Yorku a Tomáš prijal meno Tomáš Garrigue Masaryk. Z manželstva sa narodilo celkom 6 detí.

 

Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa rozhodol postaviť proti Rakúsko-Uhorsku, lebo videl možnosť oslobodenia Čechov a Slovákov. V decembri 1914 odišiel do emigrácie (Švajčiarsko, Francúzsko a Veľká Británia), kde pôsobil ako predstaviteľ protihabsburského odboja. Spolu s Edvardom Benešom a Milanom Rastislavom Štefánikom založili v Paríži v roku 1916 Národnú radu československú, Masaryk sa stal jej predsedom.

 

Keď Francúzsko a Veľká Británia uznali Československú národnú radu za československú vládu, na jeseň 1918 tak urobila aj vláda americká. Ešte predtým sa v máji 1918 podieľal T. G. Masaryk v USA na príprave Pittsburskej dohody o samostatnom československom štáte medzi českými a slovenskými krajanskými organizáciami v USA a stal sa jedným z jej signatárov. Jeho činnosť v USA vyvrcholila vydaním Washingtonskej deklarácie z 18. októbra 1918, známej aj ako Vyhlásenie československej samostatnosti.

Dňa 14. novembra 1918 zvolilo revolučné Národné zhromaždenie ČSR v Prahe Tomáša Garriguea Masaryka za prvého prezidenta ČSR počas jeho neprítomnosti. V decembri 1918 sa vrátil do Prahy. Vo funkcii prvého prezidenta pôsobil do 14. decembra 1935, keď zo zdravotných dôvodov abdikoval na tento post.

 

Tomáš Garrigue Masaryk zomrel 14. septembra 1937 v Lánoch (ČSR) vo veku 87 rokov.

 

 

„Láska k vlastnému národu nemusí a nemá znamenať nenávisť k národu inému.“

 

„Človek veľa vydrží, ak má cieľ.“

Tomáš Garrigue Masaryk