ČSUZ Bratislava
2021
17.05
16. NOVEMBER 1989
ZAČIATOK REVOLUČNÝCH ZMIEN V ČESKOSLOVENSKU
zobraziť informácie
 
2020
15.11
učiteľ národov - výročie úmrtia
Jan Amos Komenský
sa narodil 28. marca 1592.
zobraziť informácie
 
2020
29.10
PODPORUJE MATERINSKÝ JAZYK U
SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
projekt
zobraziť informácie
 
2020
28.10
Výročie vzniku
Česko – Slovenskej republiky
zobraziť informácie
 

Novinka

14.09.2019

Uplynulo 82 rokov od úmrtia Tomáša Garrigua Masaryka

14. septembra uplynulo 82 rokov od úmrtia českého filozofa, sociológa, politika a prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý sa v roku 1928 zaslúžil aj o založenie Československého ústavu zahraničního. Masaryk bol ideológom čechoslovakizmu, považoval teda Čechov a Slovákov za jeden národ.

 

Narodil sa ako Tomáš Masaryk v Kopčanoch, pri dnešných hraniciach medzi Českom a Slovenskom. Jeho otec, Jozef Maszárik, bol Slovák z Kopčian, chudobný kočiš na statku Nathana Redlicha v Hodoníne. Jeho matka bola Terezie Kropáčková, panská kuchárka z Hustopečí. Po skončení ľudovej školy v Hodoníne a krátkom štúdiu na strednej škole v Hustopeči sa krátko vyúčal vo Viedni za zámočníka a za kováča v Čejči. Potom na popud bývalých učiteľov navštevoval klasické gymnázium v Brne a neskôr vo Viedni, kde aj roku 1872 zmaturoval.Potom študoval filozofiu na Viedenskej univerzite, ktorú absolvoval s doktorátom v roku 1876.  Od čias stredoškolských štúdií vo Viedni sa živil súkromným učiteľstvom a vychovávateľstvom. Po ukončení štúdia odišiel v roku 1876 s jedným svojím chovancom do Lipska, aby sa venoval ďalšiemu filozofickému štúdiu (1876 – 1877). V Lipsku sa zoznámil s americkou študentkou Charlotte (Charlie) Garrigueovou. V roku 1878 sa vzali v New Yorku a Tomáš prijal meno Tomáš Garrigue Masaryk. Z manželstva sa narodilo celkom 6 detí.

 

Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa rozhodol postaviť proti Rakúsko-Uhorsku, lebo videl možnosť oslobodenia Čechov a Slovákov. V decembri 1914 odišiel do emigrácie (Švajčiarsko, Francúzsko a Veľká Británia), kde pôsobil ako predstaviteľ protihabsburského odboja. Spolu s Edvardom Benešom a Milanom Rastislavom Štefánikom založili v Paríži v roku 1916 Národnú radu československú, Masaryk sa stal jej predsedom.

 

Keď Francúzsko a Veľká Británia uznali Československú národnú radu za československú vládu, na jeseň 1918 tak urobila aj vláda americká. Ešte predtým sa v máji 1918 podieľal T. G. Masaryk v USA na príprave Pittsburskej dohody o samostatnom československom štáte medzi českými a slovenskými krajanskými organizáciami v USA a stal sa jedným z jej signatárov. Jeho činnosť v USA vyvrcholila vydaním Washingtonskej deklarácie z 18. októbra 1918, známej aj ako Vyhlásenie československej samostatnosti.

Dňa 14. novembra 1918 zvolilo revolučné Národné zhromaždenie ČSR v Prahe Tomáša Garriguea Masaryka za prvého prezidenta ČSR počas jeho neprítomnosti. V decembri 1918 sa vrátil do Prahy. Vo funkcii prvého prezidenta pôsobil do 14. decembra 1935, keď zo zdravotných dôvodov abdikoval na tento post.

 

Tomáš Garrigue Masaryk zomrel 14. septembra 1937 v Lánoch (ČSR) vo veku 87 rokov.

 

 

„Láska k vlastnému národu nemusí a nemá znamenať nenávisť k národu inému.“

 

„Človek veľa vydrží, ak má cieľ.“

Tomáš Garrigue Masaryk