ČSUZ Bratislava
2021
17.05
16. NOVEMBER 1989
ZAČIATOK REVOLUČNÝCH ZMIEN V ČESKOSLOVENSKU
zobraziť informácie
 
2020
15.11
učiteľ národov - výročie úmrtia
Jan Amos Komenský
sa narodil 28. marca 1592.
zobraziť informácie
 
2020
29.10
PODPORUJE MATERINSKÝ JAZYK U
SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
projekt
zobraziť informácie
 
2020
28.10
Výročie vzniku
Česko – Slovenskej republiky
zobraziť informácie
 

Novinka

29.09.2017

Navštívili nás

29. septembra sme v ČSÚZ Bratislava privítali veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Leszeka Soczewicu, v sprievode konzula Jaceka Doliwu a Anny Ciesielskej, zamestnankyne Politicko – ekonomického oddelenia na veľvyslanectve.

 

V spoločnom rozhovore sa diskutujúci venovali najmä problému národnostných menšín, či už poľskej menšine na Slovensku ako aj slovenským krajanom  v Poľsku. Jacek Doliwa predstavil dva najväčšie poľské krajanské spolky. Najväčším spolkom je Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, ktorá má bohatú tradíciu a podporuje ju poľský senát. Wspólnota Polska, má okrem sídla vo Varšave aj pracovisko v Krakove. (Pozn. Združenie "Poľská komunita" je mimovládnou organizáciou zriadenou vo februári 1990 z iniciatívy predsedu poľského senátu prof. Andrzej Stelmachowski, ktorý bol prezidentom zduženia až do roku 2008.) Ďalší spolok Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy“ má podporu poľského ministerstva zahraničných vecí. (Pozn. Združenie Pomoc Poliakom na východe „Kresy“, organizácia milovníkov poľskej histórie a tradície, krás strednej a východnej Európy a ľudí dobrej vôle, ktorí nie sú ľahostajní k osudu svojich krajanov.) Obidva spolky sú veľmi aktívne a programovo podobné. Podporujú Poliakov v zahraničí, organizujú jazykové kurzy, podporujú rôzne krajanské projekty z oblasti kultúry, vzdelávania, športu.

 

S poľským veľvyslancom bolo zaujímavé hovoriť aj o vážnych globálnych témach, akým je aj aktuálny bezpečnostný vývoj v Európe. Každý z prítomných si zo stretnutia odniesol mnoho zaujímavých podnetov a poznatkov. Z oboch strán zaznela nádej bližšej vzájomnej spolupráce, najmä v oblasti krajanskej problematiky.

 

 

Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

-red-

Foto: archív ČSÚZ Bratislava.