ČSUZ Bratislava
2018
05.07
Pamätný deň
Deň zahraničných Slovákov
zobraziť informácie
 
2018
08.05
73. výročie
ukončenia 2. svetovej vojny
zobraziť informácie
 
2018
04.05
Pamätný deň
M. R. Štefánik
Výročie úmrtia M. R. Štefánika
zobraziť informácie
 
2018
01.01
25. výročie
vznik Slovenskej republiky
zobraziť informácie
 

Novinka

01.09.2017

Deň Ústavy SR

Slovenská republika si 1. septembra 2017 pripomenula Dňom Ústavy SR svoj najvyššie postavený právny predpis – Ústavu SR.

 

 

Slovenská národná rada na svojom plenárnom zasadaní 31. augusta a 1. septembra 1992 prerokovala vládny návrh Ústavy SR. Ústavu SR poslanci schválili 1. septembra 1992 požadovanou trojpätinovou väčšinou. Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a v znení ďalších predpisov je 1. september na Slovensku štátnym sviatkom – Dňom Ústavy SR.

 

Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Dokument vznikol

v záujme presadzovania práv príslušníkov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike s vedomím zodpovednosti za budúcnosť slovenského národa a vyjadrujúc jeho vôľu.