ČSUZ Bratislava
2020
07.02
2% pre krajanov
Záleží nám na našich krajanoch žijúcich v zahraničí, spoločne ich podporme aj 2% z daní
zobraziť informácie
 
2019
26.11
PRE VLASŤ
ŠTEFÁNIK / PREISSIG
zobraziť informácie
 
2019
16.11
Český dom
v Bratislave
zobraziť informácie
 
2019
08.11
Československá
Mona Lisa
výstava obrazu Jana Zrzaného
zobraziť informácie
 

Novinka

21.07.2019

139. výročie narodenia M. R. Štefánika

21. júla 2019 si pripomíname 139. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností novodobých dejín Slovenska - generála Milana Rastislava Štefánika.

 

Štefánik mnohých fascinoval v dobe, keď žil a často fascinuje aj dnes. Jeho životný príbeh je vskutku výnimočný. Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách ako šieste dieťa miestneho evanjelického farára Pavla Štefánika a jeho manželky Albertíny, rodenej Jurenkovej. Jeho otec bol pevný "národniar a slavianofil", v rovnakom duchu  vychovával aj svoje deti.

 

M. R. Štefánik sa už počas študentských rokov výrazne spoločensky angažoval, pričom prejavil svoje sympatie k hlasistom. V roku 1898 začal študovať stavebné inžinierstvo a vstúpil do spolku Detvan. V roku 1900 prestúpil na Karlovu univerzitu v Prahe, kde navštevoval prednášky z astronómie, fyziky, optiky a matematiky. Štúdium ukončil dizertáciou z astronómie v roku 1904.

 

Štefánika celý život poháňala dopredu jeho veľká činorodosť. Dlhodobo si išiel cieľavedome za svojím cieľom, ktorým bolo uplatniť sa vo vede. Pracoval v meudonskom observatóriu neďaleko Paríža s francúzskym astronómom a fyzikom, profesorom Pierrom Julesom Césarom Janssenom (1824-1907). Počas svojich astronomických výskumných ciest navštívil strednú Áziu, Alžírsko, Tahiti, Nový Zéland, USA i Južnú Ameriku. M. R. Štefánik plnil mnohé úlohy a diplomatické misie v mene francúzskej vlády. V roku 1910 ho Astronomický ústav vyslal na Tahiti, aby skúmal dráhu Halleyho kométy a zatmenie Slnka 28. apríla 1911 vo Vavau na súostroví Tonga. Francúzskym občanom sa stal v roku 1912 a o dva roky ho za jeho činnosť vymenovali za rytiera Čestnej légie. Cez vojnu spolupracoval s T. G. Masarykom a E. Benešom a cieľavedome sa usiloval realizovať spolu s nimi víziu spoločného československého štátu.

 

Zomrel v mladom veku 39 rokov, na tú dobu vo veľmi netradičnom dopravnom prostriedku, v lietadle. M. R. Štefánik ako minister vojny ČSR odletel 4. mája 1919 z talianskeho mesta Udine do Bratislavy na dvojplošníku Caproni Ca 33. Tragicky zahynul spolu s dvoma talianskymi letcami a mechanikom v Ivanke pri Dunaji.

 

„Milan Rastislav Štefánik sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným

národom samostatného česko-slovenského štátu.“

Znenie prvého paragrafu zákona, na ktorom sa uzniesla Národná rada Slovenskej republiky dňa 31. októbra 2000.

 

 

„Ja už necúvnem a nebojím sa viac budúcnosti. Nespolieham sa na žiadne protekcie, šťastie, náhodu.

Verím, áno, verím sám v seba.“

M. R. Štefánik

 

 

Rodný dom M. R. Štefánika, Košariská. Foto: archív ČSÚZ Bratislava.