ČSUZ Bratislava
2021
17.05
16. NOVEMBER 1989
ZAČIATOK REVOLUČNÝCH ZMIEN V ČESKOSLOVENSKU
zobraziť informácie
 
2020
15.11
učiteľ národov - výročie úmrtia
Jan Amos Komenský
sa narodil 28. marca 1592.
zobraziť informácie
 
2020
29.10
PODPORUJE MATERINSKÝ JAZYK U
SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
projekt
zobraziť informácie
 
2020
28.10
Výročie vzniku
Česko – Slovenskej republiky
zobraziť informácie
 

Novinka

24.03.2015

Navštívili nás

DANUBE BRIDGES - konferencia spájajúca Slovákov a Slovenky z oboch brehov Dunaja 

 

Koncom marca sme na pôde Československého ústavu zahraničního privítali zaujímavých hostí. Boli nimi nadšení študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave Martina Bednáriková a Eduard Schlesinger.  Členom Československého ústavu zahraničního prišla dvojica prezentovať mimoriadne pútavý projekt Danube Bridges (Crossborder cooperation). Ako na stretnutí uviedli, ide o konferenciu, ktorá predstavuje vlajkovú loď aktivít šikovných študentov Ekonomickej univerzity a tento rok v máji sa uskutoční už jej tretí ročník. Takéto podujatia pripravujú študenti v rámci Euroatlantického centra (EAC), ktoré je študentskou mimovládnou organizáciou združujúcou mladých profesionálov a akademikov, ktorí sa zaoberajú euroatlantickými vzťahmi, bezpečnostnou politikou a medzinárodnou spoluprácou.

 

Zámer konferencie Danube Bridges je ukrytý už v samotnom názve. Mosty cez Dunaj podľa študentov symbolizujú spoluprácu odborníkov, študentov, vedcov, podnikateľov a diplomatov na oboch brehoch Dunaja. Pôvodný zámer tohto milého podujatia, prehĺbenie bilaterálnej Slovensko – Maďarskej kooperácie, sa postupne rozšíril na rozsiahlejší región. Prebiehajúci ročník Danube Bridges už obohatia aj účastníci z Rakúska a chýbať nebudú ani študenti z Českej republiky a z Poľska.  

 

Študenti nám predstavili projekt Danube Bridges ako úsilie o budovanie silnejšej a efektívnejšej cezhraničnej spolupráce, z ktorej by profitovali jednak zúčastnené krajiny, ale aj región ako celok.  Okrem uvedeného nás v Československom ústave mimoriadne zaujalo zameranie konferencie. V centre pozornosti by sa totiž mali ocitnúť mladí Slováci a Slovenky žijúci, pracujúci alebo študujúci v Budapešti či vo Viedni. Konferencia Danube Bridges pre nich vytvorí priestor na podporu vzájomného spoznávania sa, vytvárania profesionálneho networku a zdieľania skúseností.

 

Pútavý projekt Danube Bridges organizujú študenti Ekonomickej Univerzity v Bratislave pod záštitou Prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Aj členov Československého ústavu zahraničního mimoriadne zaujala študentská prezentácia projektu Danube Bridges, preto sa  rozhodli mladým organizátorom finančne pomôcť. Samozrejme ich podporíme aj svojou účasťou. Už teraz sa tešíme na podnetné diskusie.

 

 

M. Bednáriková a E. Schlesinger pri prezentácii konferencie DANUBE BRIDGES.