ČSUZ Bratislava
2020
04.05
Generál Milan Rastislav
Štefánik
-101. výročie úmrtia slovenského velikána
zobraziť informácie
 
2020
29.02
Reprezentačný a maturitný
ples
viedenských čechov a slovákov
zobraziť informácie
 
2020
12.02
SLÁVNOSTNÉ PODUJATIE
ČSÚZ V PRAHE
Vitanie roka 2020 s časou vína
zobraziť informácie
 
2020
07.02
2% pre krajanov
Záleží nám na našich krajanoch žijúcich v zahraničí, spoločne ich podporme aj 2% z daní
zobraziť informácie
 

Novinka

02.12.2014

Navštívili nás

Začiatkom decembra sme v ČSÚZ Bratislava opäť prijali vzácnu návštevu z blízkeho zahraničia. Bola ňou Stála komisia Senátu Českej republiky pre krajanov žijúcich v zahraničí v sprievode pani veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku Lívie Klausovej, ktorá do priestorov ČSÚZ Bratislava prišla už po druhýkrát.

 

Ústrednou témou stretnutia zástupcov oboch inštitúcií  bola výmena skúseností z ich činnosti a prerokovanie možnosti vzájomnej spolupráce a podpory v oblasti starostlivosti o krajanov žijúcich v zahraničí. Rozhovor prebiehajúci v príjemnej atmosfére sa týkal najmä českých a slovenských krajanov žijúcich za hranicami oboch krajín, či už Slovákov v Českej republike, Čechov na Slovensku alebo jedných i druhých v tretích krajinách.  „Ťažko zovšeobecniť, hľadať niečo spoločné medzi krajanmi žijúcimi v zahraničí okrem toho, že majú niečo spoločné s Českou alebo Slovenskou republikou,“ konštatoval predseda Stálej komisie Senátu pre krajanov žijúcich v zahraničí Tomáš Grulich na margo udržiavania kultúry, jazyka a tradícií v krajanských spolkoch v cudzine. Rozhovor sa tiež dotkol témy rozdelenia oboch republík a identity krajanov, korí emigrovali z bývalého Československa a dnes len ťažko odpovedajú na otázku, či sa cítia byť skôr Čechmi alebo Slovákmi. „Nemáme záujem niečo deliť, pokiaľ je spolok Čechov a Slovákov spoločný,“ vyjadril sa pán Grulich k otázke čechoslovakizmu krajanských spolkov. „Česi a Slováci dodnes ostávajú bratmi, najbližšími národmi, je preto prirodzené, že i v zahraničí k sebe zástupcovia oboch národov navzájom inklinujú,“ povedal predseda ČSÚZ Bratislava Radoslav Baran. Nastolená bola i téma ďalšieho pokračovania a rozvoja krajanských spolkov. „Mali by sme sa pohnúť ďalej, nielen udržiavať tradície,“ vyhlásil Tomáš Grulich a dodal, že kľúčovú úlohu pri tom, aby boli krajanské spolky schopné čeliť novým úlohám a výzvam, zohráva komunikácia s domácimi organizáciami. V tomto smere sa pochvalne vyjadril na adresu Slovenskej republiky, ktorá podľa jeho názoru má podporu krajanov žijúcich v zahraničí kvalitnejšie inštitucionálne zastrešenú. „My sme sa sem vlastne prišli od vás učiť,“ priznal úprimne na záver rozhovoru.