ČSUZ Bratislava
2019
26.11
PRE VLASŤ
ŠTEFÁNIK / PREISSIG
zobraziť informácie
 
2019
16.11
Český dom
v Bratislave
zobraziť informácie
 
2019
08.11
Československá
Mona Lisa
výstava obrazu Jana Zrzaného
zobraziť informácie
 
2019
14.09
T. G. Masaryk
82 rokov od úmrtia
zobraziť informácie
 

Novinka

02.12.2014

Navštívili nás

Začiatkom decembra sme v ČSÚZ Bratislava opäť prijali vzácnu návštevu z blízkeho zahraničia. Bola ňou Stála komisia Senátu Českej republiky pre krajanov žijúcich v zahraničí v sprievode pani veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku Lívie Klausovej, ktorá do priestorov ČSÚZ Bratislava prišla už po druhýkrát.

 

Ústrednou témou stretnutia zástupcov oboch inštitúcií  bola výmena skúseností z ich činnosti a prerokovanie možnosti vzájomnej spolupráce a podpory v oblasti starostlivosti o krajanov žijúcich v zahraničí. Rozhovor prebiehajúci v príjemnej atmosfére sa týkal najmä českých a slovenských krajanov žijúcich za hranicami oboch krajín, či už Slovákov v Českej republike, Čechov na Slovensku alebo jedných i druhých v tretích krajinách.  „Ťažko zovšeobecniť, hľadať niečo spoločné medzi krajanmi žijúcimi v zahraničí okrem toho, že majú niečo spoločné s Českou alebo Slovenskou republikou,“ konštatoval predseda Stálej komisie Senátu pre krajanov žijúcich v zahraničí Tomáš Grulich na margo udržiavania kultúry, jazyka a tradícií v krajanských spolkoch v cudzine. Rozhovor sa tiež dotkol témy rozdelenia oboch republík a identity krajanov, korí emigrovali z bývalého Československa a dnes len ťažko odpovedajú na otázku, či sa cítia byť skôr Čechmi alebo Slovákmi. „Nemáme záujem niečo deliť, pokiaľ je spolok Čechov a Slovákov spoločný,“ vyjadril sa pán Grulich k otázke čechoslovakizmu krajanských spolkov. „Česi a Slováci dodnes ostávajú bratmi, najbližšími národmi, je preto prirodzené, že i v zahraničí k sebe zástupcovia oboch národov navzájom inklinujú,“ povedal predseda ČSÚZ Bratislava Radoslav Baran. Nastolená bola i téma ďalšieho pokračovania a rozvoja krajanských spolkov. „Mali by sme sa pohnúť ďalej, nielen udržiavať tradície,“ vyhlásil Tomáš Grulich a dodal, že kľúčovú úlohu pri tom, aby boli krajanské spolky schopné čeliť novým úlohám a výzvam, zohráva komunikácia s domácimi organizáciami. V tomto smere sa pochvalne vyjadril na adresu Slovenskej republiky, ktorá podľa jeho názoru má podporu krajanov žijúcich v zahraničí kvalitnejšie inštitucionálne zastrešenú. „My sme sa sem vlastne prišli od vás učiť,“ priznal úprimne na záver rozhovoru.