ČSUZ Bratislava
2019
26.11
PRE VLASŤ
ŠTEFÁNIK / PREISSIG
zobraziť informácie
 
2019
16.11
Český dom
v Bratislave
zobraziť informácie
 
2019
08.11
Československá
Mona Lisa
výstava obrazu Jana Zrzaného
zobraziť informácie
 
2019
14.09
T. G. Masaryk
82 rokov od úmrtia
zobraziť informácie
 

Novinka

04.10.2013

Navštívili nás

Československý ústav zahraniční Bratislava privítal dňa 4. 10. 2013 vo svojich priestoroch česko – slovenskú delegáciu, zloženú predovšetkým z predstaviteľov ústavnoprávnych výborov Senátu Parlamentu Českej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Návštevy sa zúčastnili senátor JUDr. Miroslav Antl, predseda Ústavnoprávneho výboru Senátu Parlamentu ČR, senátor Mgr. Miroslav Nenutil, senátor Mgr. Miloš Malý,  senátor MUDr. Radek Sušil, tajomníčka Ústavnoprávneho výboru JUDr. Květa Skoupá,     J.E. veľvyslanec ČR na Slovensku PhDr. Jakub Karfík a za Ústavnoprávny výbor NRSR jeho predseda JUDr. Róbert Madej, podpredseda doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD. J.S.D., podpredsedníčka JUDr. Anna Vitteková, ako aj členovia JUDr. Viera Kučerová, Mgr. Martin Poliačik a Mgr. Anton Martvoň, PhD.

 

Senátor JUDr. Miroslav Antl poďakoval predsedovi ČSÚZ Bratislava za prijatie a vyjadril podporu ČSÚZ a jeho aktivitám. „Za Ústavně právní výbor Senátu Parlamentu České republiky slibuji, že jsme připraveni pomoci ve Vaší nepochybně záslužné a přínosné činnosti“, napísal do Knihy návštev ČSÚZ Bratislava senátor Antl. Zároveň pozval našich členov na priateľskú návštevu do Senátu Parlamentu ČR.