ČSUZ Bratislava
2021
17.05
16. NOVEMBER 1989
ZAČIATOK REVOLUČNÝCH ZMIEN V ČESKOSLOVENSKU
zobraziť informácie
 
2020
15.11
učiteľ národov - výročie úmrtia
Jan Amos Komenský
sa narodil 28. marca 1592.
zobraziť informácie
 
2020
29.10
PODPORUJE MATERINSKÝ JAZYK U
SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
projekt
zobraziť informácie
 
2020
28.10
Výročie vzniku
Česko – Slovenskej republiky
zobraziť informácie
 

Novinka

04.10.2013

Navštívili nás

Československý ústav zahraniční Bratislava privítal dňa 4. 10. 2013 vo svojich priestoroch česko – slovenskú delegáciu, zloženú predovšetkým z predstaviteľov ústavnoprávnych výborov Senátu Parlamentu Českej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Návštevy sa zúčastnili senátor JUDr. Miroslav Antl, predseda Ústavnoprávneho výboru Senátu Parlamentu ČR, senátor Mgr. Miroslav Nenutil, senátor Mgr. Miloš Malý,  senátor MUDr. Radek Sušil, tajomníčka Ústavnoprávneho výboru JUDr. Květa Skoupá,     J.E. veľvyslanec ČR na Slovensku PhDr. Jakub Karfík a za Ústavnoprávny výbor NRSR jeho predseda JUDr. Róbert Madej, podpredseda doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD. J.S.D., podpredsedníčka JUDr. Anna Vitteková, ako aj členovia JUDr. Viera Kučerová, Mgr. Martin Poliačik a Mgr. Anton Martvoň, PhD.

 

Senátor JUDr. Miroslav Antl poďakoval predsedovi ČSÚZ Bratislava za prijatie a vyjadril podporu ČSÚZ a jeho aktivitám. „Za Ústavně právní výbor Senátu Parlamentu České republiky slibuji, že jsme připraveni pomoci ve Vaší nepochybně záslužné a přínosné činnosti“, napísal do Knihy návštev ČSÚZ Bratislava senátor Antl. Zároveň pozval našich členov na priateľskú návštevu do Senátu Parlamentu ČR.