ČSUZ Bratislava
2021
17.05
16. NOVEMBER 1989
ZAČIATOK REVOLUČNÝCH ZMIEN V ČESKOSLOVENSKU
zobraziť informácie
 
2020
15.11
učiteľ národov - výročie úmrtia
Jan Amos Komenský
sa narodil 28. marca 1592.
zobraziť informácie
 
2020
29.10
PODPORUJE MATERINSKÝ JAZYK U
SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
projekt
zobraziť informácie
 
2020
28.10
Výročie vzniku
Česko – Slovenskej republiky
zobraziť informácie
 

Novinka

28.10.2017

28. októbra 1918 bola vyhlásená prvá Československá republika

Československá republika vznikla 28. októbra 1918 na troskách rozpadajúceho sa Rakúsko-Uhorska v dňoch chaosu, ktorý zachvátil celú strednú Európu. O vznik a medzinárodné uznanie Československej republiky sa v októbri 1918 najviac zaslúžil zahraničný exil, od februára 1916 zjednotený okolo Česko-slovenskej národnej rady (ČSNR).

 

T. G. Masaryk (predseda ČSNR), E. Beneš (výkonný tajomník ČSNR) a M.R. Štefánik (podpredseda ČSNR) vytrvale presviedčali predstaviteľov krajín Dohody, aby podporili vytvorenie nového štátu. K zlomu prišlo už začiatkom roka 1917, kedy sa vlády hlavných dohodových mocností, Veľkej Británie a Francúzska, vyslovili pre „oslobodenie Čechov a Slovákov“.

 

Nezávislosť Česko-Slovenska bola vyhlásená 28. októbra 1918 päťčlenným Národným výborom v Prahe (ktorého členmi boli štyria Česi a jeden Slovák – „muži 28. októbra“), a to v súčinnosti so zahraničnou akciou Česko-slovenskej národnej rady, ktorá sa už o 4 dni skôr vyhlásila za dočasnú vládu nového štátu. Národný výbor presadil v záujme uchovania verejného poriadku kontinuitu zákonov a vládol prostredníctvom dekrétov. Počiatočným problémom bolo zostavenie česko-slovenského parlamentu. Keďže voľby boli zatiaľ nereálne, bol parlament – Revolučné národné zhromaždenie – poskladaný na základe volieb z roku 1911 do rakúsko-uhorského snemu. Slovensko bolo zastúpené 44 menovanými poslancami. Národný výbor odovzdal svoje právomoci na prvom zasadnutí Národného zhromaždenia 14. novembra 1918, kedy bol prezidentom zvolený Tomáš Garrigue Masaryk, predsedom vlády Karel Kramář, ministrom zahraničia Edvard Beneš a ministrom vojenstva Milan Rastislav Štefánik.

 

Hranice prvej Československej republiky boli vymedzené mierovými zmluvami a z nich vychádzajúcimi rozhodnutiami v rámci versailleského mierového systému. Prvý spoločný štát Čechov a Slovákov trval pomerne krátko, necelých 21 rokov.